Şafak Sol

Şafak Sol

[email protected]

Millî Mücadele !.. Buralar Önemli …

12 Ocak 2023 - 14:33

Çocuklar, acele etmeyin!
Millî Mücadele yıllarında, “Ruslar, bitmek bilmeyen gayret ve çabalarla, Çapakçur çevresini sarmıştı. Mustafa Kemal Atatürk, Süvari takımı, Binbaşı, Yüzbaşı refakatleriyle Bingöl’e (Çapakçur) gitmek için Silvan’dan yola çıkar. İkinci gecenin sabahı Şafak sökmeden, Muş Ovası’ndan geçen Murat nehrinin ziyaret bölgesine geçit mahaline gelirler. Murat nehri’ rengârenk, ürperten şakasız yol vermez akışında, kılavuzlardan iki kişi nehirde son anda kurtarır canlarını. Çalışkan, inançlı “Atatürk” ün Çocuklar, acele etmeyin! Demesiyle oradakiler suya atlar, Murat nehri bir şekilde geçilir. 36 saatlik yürüme sonunda uykusuz, aç ve yorgunluk olur ve çadırlarda dinlenilmeye karar verilir. Ancak on beş yirmi dakika içinde duyulan top sesleriyle, atlara on beş yirmi dakikada otlar hazırlanır. Çok geçmeden fırka gözetleme tepesine varılır, düşman tepeyi sarmıştır. Atatürk riskin farkında, yol haritası portatif masada durumu yerinde yönetmekte. Üç beş gün süren taarruzda düşman uzaklaştırılmış, düşmanın kaybettikleri kara parçalarını yeniden ele geçirmeye teşebbüsleri sonuç vermemiştir. O dönemlerde adı “Eşek Meydanı” diye anılan karargâh böylece “Şeref Meydanı” diye anılır. Ve …Murat, yeniden geçilir. Diyarbakır, Lice molası ve Silvan’ın Hazro bucağında çadırlar erkenden toplanır. 25 Eylül 1916 tarihinde Silvan’a dönülür, böylece “düşmanın üstün kuvveti” ne rağmen yapılan taarruzla karargâhtan başarı ile çıkılır.  
Mustafa Kemal Atatürk kanaatkâr, iç sesi güçlü, Sarsılmaz azim ve irade sahibi, istikrarlı gerçek bir liderdir. Atatürk’ün evrensel etkisinin kabulü açıktır.  Eğlenen, eğlendiren, esprili, güvenli bakışı, sevgi dağıtan gülüşü gönüllerde taht kuran lider. Her yerde duruma hâkim. Dünyada emsali olmayan günümüzde devletlerin, iş insanlarının, politikacıların, gençlerin esin kaynağı. Vatana millete borçlu aidiyet duygusu “yüksek akılla” üretmek, aktarmak, yaptıklarını ve yapılanları, ilgi, alâka ile okumak ve aktarmakla geçen ömrü başarıdan çok “insanlık” dersidir. “Modernleşmenin doğru yolunu benimseyen ve bunu aktaran lider”

“Anadolu tüccarları gibi Batı tüccarları da, sınırdaş oldukları sınır ülkelerle, ticaret imkanları münasebetiyle dış ticareti biliyordu. Doğu tüccarı da, Batı tüccarı da “Millî Mücadele yıllarında birikmiş ticaret tecrübeleri” ile ticareti canlı tutmak için çaba sarfetmiş, sermayeleri desteklemiştir. Bu bakış açısını fark eden güçlü İstanbul Tüccarları ile eskiden beri az ama sık süregelen “Ticaret ağı” Ulusal sahada geniş kitlelere ulaşır. Bunlar insanlığı felakete sürükleyen tutumlar değildi. Bunlar “Medeniyetin çoklu parçalarında ülkenin geleceğinin inşası; Amacı yurdu bölmeden bütünlüğe istekli lider. Günümüzde kültürüne, görgüsüne, diline, zihnine, saygı, sevgi ve bağlılık göstermeye devam edilmesi Mustafa Kemal Atatürk’ün insani fedakârlıklarının çıktısı… 

YORUMLAR

  • 0 Yorum