• Şaşılık Genetik Olabilir
    Şaşılık Genetik Olabilir

    EGEOLAY/Her iki göz ekseninin paralelliğinin bozulması, aynı noktaya bakamaması durumu şaşılık olarak adlandırılıyor. Şaşılığın çocuklarda sık görülen bir problem...