Reklam
Av.Vefa Varlı

Av.Vefa Varlı

[email protected]

Türkiye'de Ekonomik Durumun Toplum Ruh Sağlığı ve Suç Oranları Üzerindeki Etkisi

25 Mayıs 2024 - 12:56

Son yıllarda Türkiye’nin ekonomik durumunun kötüye gitmesi, toplumun ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktör haline gelmiştir. Ekonomik krizler, işsizlik oranlarının artması, enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi gibi problemler, bireylerin yaşam kalitesini düşürmekte ve psikolojik sağlığını bozmaktadır. Bu olumsuz tablo, bireyler arasındaki çatışmaların artmasına, küçük sebeplerle çıkan kavgalara ve hatta cinayetlere kadar varan şiddet olaylarının yaygınlaşmasına neden olmaktadır.
 
Ekonomik Kriz ve Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkiler
 
             Ekonomik belirsizlikler ve maddi sıkıntılar, bireylerin stres düzeyini artırmakta ve psikolojik rahatsızlıkların yaygınlaşmasına yol açmaktadır. İşsizlik oranlarının artması, birçok ailenin gelir kaybı yaşaması ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanması, bireylerde kaygı bozukluğu, depresyon ve umutsuzluk hissi gibi ruh sağlığı sorunlarına sebep olmaktadır. Ayrıca, sürekli olarak maddi sorunlarla uğraşmak zorunda kalan bireylerde öfke ve tahammülsüzlük gibi duyguların artması, sosyal ilişkilerin bozulmasına ve şiddet olaylarının artmasına neden olmaktadır.Son yıllarda kira fiyatlarının da fahiş oranda artması sonucu vatandaşlar kiralarını ödeyebilmek ve evlerinden atılmamak için fazla efor sarfedip kötü yaşam koşullarında çalışmaktadır. Bir taraftan kişisel ihtiyaçlarını gidermeye çalışan halk diğer taraftan işsizlik korkusuyla yaşamaktadır . Yargı süreçlerinin uzun olması vatandaşı hak arama konusunda ümitsizliğe sevketmektedir. Tüm bu korku,öfke,üzüntü gibi duygular anksiyete, panikatak,duygudurum bozukluklarına sebebiyet vermektedir.
 
Toplumsal Şiddet ve Suç Oranları
 
              Ekonomik kriz dönemlerinde toplumsal şiddet ve suç oranlarında belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Maddi sıkıntıların yarattığı stres ve öfke, bireylerin küçük sebeplerle kavga etmelerine ve birbirlerine zarar vermelerine yol açmaktadır. Sokak kavgaları, aile içi şiddet, komşu anlaşmazlıkları ve trafikte yaşanan tartışmalar, ekonomik sorunların etkisiyle daha sık ve daha şiddetli hale gelmektedir. Bu tür olaylar, toplumsal huzurun bozulmasına ve genel güvenlik hissinin zayıflamasına sebep olmaktadır. Her gün haberlerde onlarca şiddet haberlerine rastlanmaktadır. Bu olağanın dışındadır.
 
Cezaların İnfazı ve Tekrar Suç İşleme
 
                  Türkiye’de cezaların infazı konusunda da ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Birçok hükümlü, cezasını tam olarak çekmeden çeşitli izinler alarak serbest kalmakta ve toplum içinde dolaşabilmektedir. Bu durum, hem toplumda adalet duygusunu zedelemekte hem de suçluların tekrar suça karışma olasılığını artırmaktadır. Denetimli serbestlik, açık cezaevi izinleri ve benzeri uygulamalar, suçluların kontrolsüz bir şekilde toplum içine karışmasına ve suç işleme eğilimlerinin devam etmesine neden olmaktadır. 
 
                   Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde artan suç oranları ve cezaların yeterince caydırıcı olmaması, halk arasında korku ve güvensizlik duygularının yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. Toplumun adalet sistemine olan güveninin azalması, suçların bildirilmemesi ve mağdurların haklarını aramaktan vazgeçmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durum suç işleyen şahıslara tekrar suç işlemek için  cesaret vermektedir. Cezaların infazı konusunda sıkı tedbirler şarttır. Her hükümlüye değil, gerçekten hak eden hükümlüye denetimli serbestlik kurumu uygulanmalıdır. Suçlu kimliklerine baktığımızda eğitim seviyesi düşük kişilerin çoğunluğu oluşturduğu istatistiklerle sabittir. Eğitimli, kendini yetiştirmiş vatandaşları suç makinesi kişilerle baş başa bırakmak hakkaniyete aykırıdır. Vatandaşların kazanılmış haklarına zarar vermektedir . Hiç istemedikleri olaylara karışıp bu seri suçlular yüzünden ceza alabilmektedirler.
 
 Sonuç
               Türkiye’de ekonomik durumun uzun süredir kötüye gitmesi, toplumun ruh sağlığını ve genel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ekonomik sıkıntılar, bireyler arasındaki çatışmaları artırmakta ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Cezaların infazı konusunda yaşanan sorunlar ise, suçluların tekrar suça karışmalarını kolaylaştırmakta ve toplumun güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu sorunların çözümü için ekonomik istikrarın sağlanması, adalet sisteminin güçlendirilmesi ve toplumsal ruh sağlığının korunmasına yönelik önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Cezaların infazı noktasında infaz ve cezaevi savcıları, infaz hakimlerine önemli görevler düşmektedir. Görevlerinin bilincinde olmalıdırlar . İyi hal kurumundan faydalanmayı hak etmeyen bir hükümlü ile hak eden bir hükümlüye de aynı işlemin uygulanması hakkaniyete aykıdır. Hükümlü ıslah edilmeden toplum içine çıkartılmalıdır .
 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • LGBT Emrah
    3 hafta önce
    Toplumda bencillik,ihanet, narsistlik de üst seviyede ondan da bahsetsene :)