Sinan Gültekin

Sinan Gültekin


ŞİRKETLERDE “TAKIM RUHU” OLUŞTURMADAKİ SIR…

28 Haziran 2014 - 08:30

Başarı; doğru sistem, doğru insan ve doğru strateji ile başlar.
Şirketlerin belirli bir sistematik ve düzen içinde performanslı çalışanlar ile doğru stratejiler kurgulanır ve izlenirse başarı tesadüf olmaz. Şirketlerin başarı sağlamasının ve bu başarıyı sürdürülebilir kılmadaki en büyük güç ise sahip olduğu insan kaynaklarıdır. Eğer insan sermayesi yeterli değil ise diğer kaynakları etkin ve verimli kullanabilecek kimse olmadığından istenilen sonuç zaten elde edilemez.
Başarı kavramında yola çıkarsak iyi bir yönetim, doğru stratejiler, maddi imkanlar, kontrol ve izleme gibi bir çok faktörün yanında bir tanesi var ki başarıdaki tüm faktörlerin en önemlisidir. Buda < takım olabilmektir >.
TAKIM RUHU; insanların birey olmaktan çıkıp egolarını devre dışı bırakarak takım başarısı için mücadele etmesi demektir. Takım üyeleri bireysel düşünce ve eylemlerinin ekipte yaratacağı sonuca odaklanır, aynı değerleri paylaşıp ortak hedefe ulaşmak için mücadele ederler.
Takım üyelerini birbirine bağlamak şirketlerde gerçekleşmesi en zor iş gibi gözükse de “AMAÇ BİRLİĞİ” ile bunu başarmak mümkün. Amaç birliği verilen hedefleri gerçekleştirmek değildir, hedefe ulaşmak bir performans ölçütüdür. Amaç bireyin veya takımın hedefe ulaşması arkasında yatan nedenler ile ilgilidir. Amaç insanın varoluşuyla ilgilidir.
Ulvi bir hedef, amaç birliğini sağlar. İşteki anlam duygusunun hayattaki anlam duygusu ile kesiştiği noktada, çalışanlar arasında amaç birliği sağlanmış olur. İşletmelerde takım ruhu oluşturmak için:
İşletmenin misyonu, vizyonu çalışanın hayattaki anlam duygusu ile ne orantıda kesişiyor,
İşletmenin hedefi çalışanın kendini işine adayacak hangi amaç birliğini kapsıyor
İş süreçlerinin sonuçları; bireysel ve toplumsal olarak nasıl katkı sağlıyor, gibi soruları iyi bilip analiz etmek gerekir. Çalışanların mücadele gücü, inanç, dayanışma motivasyon gibi özelliklerinde yarattığı etkiyi ortaya koyabilmek gerekir. Bu sayede çalışanlar ortak ve ulvi bir amaç ile takım ruhunu arttırarak paranın satın alamayacağı bir başarıyı ortaya koyarlar.
Takım olabilmedeki ortak yapıyı incelersek yapılması gereken ilk işin takımı hedefe yönlendirecek etkin bir liderin varlığıdır. Bu lider takımı sürekli canlı tutarak ortak bir amaç doğrultusunda aynı frekans ve aynı tempoda çalıştırıp, motivasyonu canlı tutabilmesidir. Bu sayede iş; neşe kaynağı olarak birlikte eğlenmek, gülmek ve zoru başararak takımın ortaya koyacağı mücadelenin kaynağı haline gelir.
Takım olabilmedeki ikinci en önemli nokta iletişim planlarının güçlü, sistematik düzenli ve canlı olmasıdır. Herkesin birbirine destek olması, işini kolay kılması ve sorunları karşılıklı olarak çözmesi sayesinde takım üyelerinin birbirine olan güveni artarak aidiyet hisleri güçlenir.
Takım olabilmedeki üçüncü madde tüm çalışanların birbirini hep daha iyi yapmaya cesaretlendirmesi hem de motivasyon düşürücü hareketlerden uzak durması gerekir. Takım çalışması içinde mücadele azmi ve başarı hırsı gönüllü bir amaç birliği yaratır.
Takım içinde amacı kabullenmeyen kişi; bu amacın gerçekleşmesi için kendini adamaz. Amaç birliği zorla kabul ettirilecek bir şey değildir, gönüllü olarak kabullenilmedir. Gönüllük esasına dayanan amaç birliği takım ruhunu oluşturarak görünmez bir bağ örer.
Takım ruhu yaratmadaki diğer önemli nokta ise tüm çalışanların işletmeyi, yapılan işi ve görevleri tam olarak anlamasından geçer. Takım üyelerinin rolleri açık ve net olmalıdır. Her takım oyuncusunun özel olduğunu ve işletmeye katkısının birbirinden faklı olduğunun hissettirilmesi gerekir. Takım arasındaki hiyerarşik ve maaş yönünden olan farklılıkların takım üyeleri tarafından kabul ve takdir görmesi yönünde çalışmalar yapılıp adil ve eşitlik kavramının anlatılması gerekir. Adaletin herkese eşit değil herkesin hak ettiğinin verilmesi olduğuna inandırılmalı. Üstün, yetenekli ve başarılı çalışanların takımda olması ve onlarla amaç birliği içinde olunması bütünsel başarıyı elde etmede kolaylık sağlayacağından bunun kabullenilmesi ve sahiplenilmesi gerekir.
Takım ruhunu oluşturmadaki sonuncu sır ise takdir mekanizmasının gerçekten işliyor olmasıdır. Her bir takım üyesinin sonuca katkısı lider tarafından fark edilmelidir; olumlu ise toplu bir şekilde, olumsuz tavır-davranışlar ise birebirde geri bildirimde bulunulmalıdır. Takdir başarma içgüdüsünü arttırır; etkin ve yerinde geri bildirim ise çalışanın kendini geliştirmesi için fırsat yaratır.
Ulvi bir amaç uğruna çalışmak; takım ruhunu oluşturmadaki en kritik ve gizemli noktadır. Unutmayın ki herkes inandığı bir amaç uğruna çalışırsa başarı elde eder. İnsanların yaptığı işte kendini ifade edebilmesi, anlam bulması başarının en önemli kaynağıdır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum