Sinan Gültekin

Sinan Gültekin


MEVCUT DURUM ANALİZİ

16 Mart 2014 - 23:26

İşletmelerin kendilerini geliştirebilmeleri vefarklılık yaratabilmelerinin yolu öncelikle kendilerini daha iyi tanımalarından geçer. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri stratejik düşünebilme yeteneklerine ve stratejik yönetimi uygulayabilmelerine bağlıdır.
STRATEJİK DÜŞÜNME VE STRATEJİK YÖNETİM sürecinde; işletmeler sürekli değişmekte ve gelişmekte olan çevreye uyum sağlayabilmeli ve müşterilerin beklentilerini karşılayabilmelidir. Bunu gerçekleştirebilecek en önemli araç Mevcut Durum Analizidir.
KOBİ GELİŞTİRME MERKEZİ Mevcut Durum Analizi Hizmetleri ile;
Öncelikli olarak işletmenin kendisini ve çevresini daha gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirebilmesinde ve sonuçlar dahilinde geleceğe yönelik sağlam adımlar atabilmesi sürecinde çözüm ortaklığı sağlar.
KOBİ GELİŞTİRME MERKEZİ Mevcut Durum Analiz Hizmetleri ile;
Firmalara hem günümüzdeki mevcut durumlarını hem de gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel fırsatları değerlendirmeolanağı sağlar.
İşletmelerin küreselleşen pazarda rekabet edebilmeleri ve hayatta kalabilmeleri için kendilerini iyi analiz etmeleri gerekir.
                 Daha iyi olmak adına ilk adım, önce nerede olduğunu bilmektir ….

MEVCUT DURUM ANALİZİ HİZMETLERİMİZ


 
v  Yönetim Organizasyon Mevcut Durum Analizi
v  Mali Finans Mevcut Durum Analizi
v  Satış Pazarlama Mevcut Durum Analizi
v  İnsan Kaynakları Mevcut Durum Analizi
v  Üretim Planlama Kontrol Mevcut Durum Analizi
 
 
 
 
Yönetim Organizasyon Mevcut Durum Analizi
Firmanın mevcut organizasyon yapısı incelenerek, Stratejik yönetim açısından mevcut sistemin etkinliği, büyüme ve gelişmesinin önündeki engeller tanımlanır.
Mali Finans Mevcut Durum Analizi
Firmanın Mali ve Finansal mevcut yapısı incelenerek, sistemin etkinliği tanımlanır. Sorumluluk merkezlerinin mali performansları değerlendirilir.
Satış Pazarlama Mevcut Durum Analizi
Firmanın mevcut müşteri segmenti, ürün/hizmet özellikleri, rakipleri, hitap ettiği pazar ve pazardaki konumu incelenerek sistemin etkinliği tanımlanır. Sürdürülebilir bir rekabet için yeniden yapılanma sürecine etki edecek güçlü yönler ve gelişmeye açık yönler ortaya çıkarılır.
İnsan Kaynakları Mevcut Durum Analizi
Kurumsal performansın gerektirdiği kurum kültürü, işe uygunluk, yeterlilik ve bilgi ekseninde firma çalışanlarının uygunluğu ve mevcut durumu değerlendirilir.
Üretim Planlama Kontrol Mevcut Durum Analizi
Firmanın mevcut kapasite kullanım oranları, verimlilik durumu, fire ve hata oranları, alt yapısı incelenerek mevcut sistemin etkinliği değerlendirilir.
 
 
 
 
 
MEVCUT DURUM ANALİZİ HİZMETLERİ İŞ AKIŞI
v  Firmanın Organizasyon Yapısı İncelenir

v  Kurumsal Performansta Temel Basamak Olan Personel İçin Hijyenik Faktörlerin Analizi Yapılır

v  Süreç Hiyerarşisi ve Etkileşimi İncelenir

v  İş Analizleri Yapılır

v  Görev Analizleri Yapılır
v  İlgili Birime Ait Kontrol Listeleri Doldurulur

v  İşletme İç Çevre Analizleri Yapılır (Yetenekler, Maddi Varlıklar, Maddi Olmayan Varlıklar vd.)

v  Yakın Çevre Analizleri Yapılır (Rakipler, Olası Rakipler, Müşteriler, Tedarikçiler vd.)

v  Dış Çevre Analizleri Yapılır (Teknoloji, Yasalar, Politikalar, Ekonomi vd.)

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum