Sinan Gültekin

Sinan Gültekin


İŞ İNSANI KİMDİR?

22 Nisan 2019 - 10:35

İş İnsanı bilgiyi ve fırsatları değer katarak paraya dönüştürebilen ve paradan para kazandıran girişimci insan tipidir. Girişimcilik ise “TEŞEBBÜS ETMEZSEN TESADÜF ETMEZ” olgusuyla 21. yüzyıl evrensel kritik başarı faktörlerindendir.

 

Bilgi, iş İnsanı için ne ifade eder ve hangi bilgi paraya dönüşür?

 

Bilgi ve zaman iş insanın başlangıç sermayesidir.

 

Zaman tüm insanlar ve işletmeler için adil olarak verilmiş ana sermayedir. Zaman sermayesinin etkin kullanımı kişiden kişiye firmadan firmaya değişkenlik arz etmektedir. Bunun kaynağında zamanı etkin kullanabilecek yetkin insanlar gerekmektedir. Yetkinlik kişi üzerinde var olan Bilgi + Beceri + Davranışlardaki yansılamalar toplamıdır. Yetkinliğin temel dinamiği olan bilgi ise;

 

Bilgi çeşitleri ikiye ayrılır:

 

1. Farkındalık bilgisi; fırsatları görmemizi sağlar.

 

2. Know-How bilgisi (üretim bilgisi metodu) ise bilgiyi satılabilir ve pazarlanabilir ürüne dönüştürür.

 

 

İş insanın ihtiyaç duyduğu bilgi çeşidi nedir?

 

İş insanın ihtiyaç duyduğu bilgi her ikisidir. Farkındalık bilgisi onun yeni fırsatları görebilmesi ve daha az başarısız olmasını sağlarken, know-how bilgisi sattığı veya pazarladığı şeyde, kaliteyi ve pazar payını ve müşteriyi memnuniyetini artırır. Bu ise 21. Yüzyılın evrensel kritik başarı faktörlerinden entellektüel sermayeyi doğurur.

 

 

 

Usul (metod) nedir? Bizce başarı nedir?

 

Burası Türkiye sözü nereden geliyor?

 

Türk Usulü başarı genel anlamda, bir işin, Türk olan bir kişi tarafından yapılma şeklidir. Özel anlamda ise, dünyanın her yerinde belirli şekillerde yapılan bazı işlerin Türkler tarafından benzersiz, emsalsiz, alışılagelmişten farklı bir şekilde yapılmasına denir.

 

Türkler´in iş yapma şekli ve işlerin Türkler tarafından yapılma şekli iki kategoriye ayrılır:

 

1) Dünyada sadece Türkler tarafından yapılan işler.

 

2) Dünyada değişik yerlerde yapıldığı halde, Türkler tarafından farklı bir şekilde yapılan işler.

 

“Burası Türkiye” sözü nereden geldiğine değinirsek, Türkiye'de bol miktarda rastlanan fakat dünyanın değişik yerlerinde pek rastlanmayan olaylar ve işler, için üretilmiş bir deyimdir, mesela radyasyonlu çay içen bakanın, televizyon ekranında, “bak ben içtim sizde içebilirsiniz” demesi gibi.

 

 

 

Türk insanının başarı nedir sorusuna verdiği cevaplar nelerdir?

 

“Bir yön çizip ilerlemek”,

 

“Hedef belirlemek, manevra yapmak ve sonuç almak”,

 

“Bir insanın isteyebileceği en yüksek noktaya ulaşmaktır”,

 

“İdealini gerçekleştirmektir”, “Bir hedefi olmak ve onu elde etmek için var gücüyle çalışmaktır”,

 

“İstediği şeyi elde etmektir”,

 

“İnsanın kendini mutlu hissedebileceği sonuçlar elde etmesi”,

 

“Kendi dünyamızın dışına taşarak ülkemize ve dünyaya katkıda bulunmak”,

 

“Hedeflenen sonuca zamanında ve amaca uygun bir şekilde ulaşmak”,

 

“Koyulan hedefe kendinden taviz vermeden, en kısa zamanda ulaşma yeteneği”,

 

“Kendi çizdiğin yolda en ileriye gitmek”,

 

“Yaptığını en iyi şekilde yapmak ve bunun karşılığını almaktır”,

 

“Karar verdiğini yapmak”,

 

“Hedeflenen son noktaya varmak”,

 

“İnsanın her alanda kendini kanıtlayabilmesi”,

 

“Hiç kimsenin yapamadığını yapmak”,

 

“İstemek ve almaktır”,

 

“Başarı sonuçta ‘off’ yerine ‘ohh’ diyebilmektir”,

 

“Kişinin kendini maddî ve manevî alanda rahat hissetmesi”,

 

“Başarı kişinin kendini ezdirmemek için gayret göstermesidir”,

 

“O konuda yapılanın bir üstüne çıkmak”,

 

“Başarı başkalarına faydalı olabilmektir”,

 

“Alçaklarda yaşamamak için yükseklere çıkmaktır”,

 

“Başarı düşündüğümüz sonucu istediğimiz kıvamda elde etmektir”,

 

“Bir alanda en iyi olmak”,

 

“Engelleri aşarak bir yere varmak”,

 

“Hayatı anlamlı yaşamak”,

 

“Olmak istediğin yere doğru bir yolda sonuca ulaşmak

YORUMLAR

  • 0 Yorum