Sibel Bingöl

Sibel Bingöl

[email protected]

Türkiye'nin Dualı Cumhurbaşkanı Erdoğan

19 Ocak 2024 - 21:03

Bugün Cuma Saatinde Bütün İslam Alemine mesaj Verdi:
 
“Allah’ın İpine Sarılın”
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi Hadis Araştırmaları Merkezi tarafından Süleymaniye Camii'nde düzenlenen Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Töreni programına teşrif etti. 
 
Erdoğan, İslam ülkelerinden icazet törenine teşrif eden kıymetli ilim erbabına “Türkiye’ye ve aziz İstanbul’a hoşgeldiniz. Ramazan-ı Şerifin müjdecisi üç aylara kavuşmanın bahtiyarlığını yaşadığımız günlerdeyiz. Mevla’dan okuduğumuz Kuran’ı, mübarek günlerde kıldığımız namazları ve ettiğimiz duaları kabul buyurmasını niyaz ediyoruz” 
 
Cuma saatinde Süleymaniye Camii’de başlayan proğrama duayla  başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filistin ve Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan, zor günler geçiren kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Rabbim bizi Resulü Ekrem’in yolundan, Sünnet-i Seniyye’nin rehberliğinden ayırmasın.” diyerek Türk milletini de duasına kattı. 
 
Recep Tayyip Erdoğan, “ilim geleneğimizde devrin alimleri büyük eserlerini tamamladıklarında bir merasim tertiplenir bir nevi eserin takdimi, mühendisinin takdiri yapılırdı” sözleriyle 
 
hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren ilim eserlerinin takdimini yaparken "Rabbim muhterem hocamız Doktor Muhammed Avvame başta olmak üzere tüm bu ilmi çalışmalara katkı ve emek verenlerden razı olsun. Kıymetli hocamızın riyasetinde kurulması planlanan Uluslararası Sünnet ve Araştırma Merkezi'nin fevkalade nitelikli çalışmalara öncülük edeceği kanaatindeyim. Ömrünü sünneti müdafaa etmeye, ifrat ve tefritten uzak ehli sünnet yolunda bir hadis alimi olmaya adayan Şeyh Muhammed Avvame'ye en kalbi şükranlarımı sunuyorum." İfadeleriyle ilim ehline de takdirini sundu.
 
Erdoğan ,icazet proğramında yine zihnimize ve kalbimize mühürlenen sözleriyle bu anlamlı geleneği ihya etti. 
 
Gazzede savaş suçu ve insanlık suçu işlendiğini bütün dünyaya haykırıp bir süre önce insanlığı kurtaracak reçeteyi bütün dünyaya sunan Erdoğan, bu defa islam aleminin iki cihanda da kurtuluş reçetesini sundu. 
 
Konuşmasının her bir cümlesi tahkik edilince Erdoğan’ın cuma saatinde islam dünyasına ciddi bir mesaj verdiği anlaşılıyor. iki cihanda da kurtuluşa, huzura ermek için cuma saatinde bütün isam alemine Erdoğan, “Allahın ipine sıkı sıkıya sarılın” dedi.
 
Peygamber Efendimiz Resulü Ekrem’in Veda hutbesine değinerek, “Kıymetli kardeşlerim, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (AS) hali, tavrı, sözleri, yaşayışı, iman ve ibadetleriyle insanlığa en güzel örnektir. Onun nübüvveti, yeryüzünü adeta sonsuz bir nurla tevhir etti. İki cihan serveri, güzel ahlakın Kur'an ahlakının dar-ı dünyadaki en yüksek ve en kutsal timsali oldu. Biz ümmetine de yolumuzu aydınlatan, ufkumuzu genişleten, hayatımızı anlamlı kılan sünneti seniyyesini miras bıraktı. Efendimiz veda hutbesinde şöyle buyurmuştur; 'Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti.' Müslümanlar olarak dünya imtihanını alnımızın akıyla vermemiz, Allah'ın ipine, yani Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine sıkı sıkıya sarılmamıza, hayatımıza tatbik etmemize bağlıdır.
 
Erdoğan, veda hutbesiyle hüzünlendirip, Kanuni Sultan Süleyman’ın şiiriyle de ağlattı.
 
Erdoğan, “ bugün kubbesi altında bir araya geldiğimiz Süleymaniye Camii’nin Banisi Kanuni Sultan Süleyman’ın muhibbi mahlasıyla kaleme aldığı şiirlerinde Allah’a ve Resul’e muhabbetini bakınız nasıl ifade ediyor?
‘Nûr-ı âlemsin bugün hem dahî mahbûb-u Hudâ
Eyleme âşıkların bir lahza kapındancüdâ
Gitmesin nâm-ı şerîfin bu dilimden dem-be-dem
Dertli gönlüme devâdır cân bulur ondansafâ
Umarım her bir adın başka şefâ'at eyleye
Ahmedü Mahmûd Ebü'l-Kâsım Muhammed Mustafâ’
 
Erdoğan, İbni Haldun Üniversitesinin hadis alanında kıymetli ve önemli çalışmalara imza attığını ve 48 ay süren titiz çalışmalar sonucunda 12 ciltlik yeni bir külliyat hazırlandığını ve İmam Suyuti'nin Tehir-i Burhani kitabı 7 yılda tedris edildiğini, Doktor Muhammed Avvame gözetiminde bir ekip tarafından Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'den sonra en muteber hadis kaynaklarından biri olarak kabul edilen Sünen-i Tirmizi yeniden tahkik ve tevsik edildiğini Sünen-i Tirmizi’nin bu yeni nüshasının özellikle hadis ilmiyle iştigal edenler için baş ucu kaynaklarından biri olacağını vurgulayarak “Sahih-i Buhari’nin eserlerinden en mükemmel 2.Abdülhamit Han’ın emriyle yapılan Bullak Neşri olduğunu vurguladı ve “Arzumuz doğrultusunda tahkik ve tevkifi yapılan Sünem-i Tirmizi’nin inşallah böyle bir eser olmasını temenni ediyoruz.” Dedi. 
 
Erdoğan  bütün bu üstün emeklerle hazırlanan  "Siyer ve Şemail" alanında referans teşkil eden ilim çalışmalarını yeniden topluma kazandırmada ki amaçlarının "Hazreti Muhammed'in güzel ahlakından herkesin daha fazla istifade etmesini amaçlayarak, Mevahib-i Ledünniye eserinin şerhini tahkik ve tevsik projesiyle tüm bu ilmi çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyacağız." dedi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum