Kılıçdaroğlu'ndan iktidara madde madde 'ekonomik buhran'dan çıkış çağrısı

EGEOLAY/CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara madde madde 'ekonomik buhran'dan çıkış çağrısı
Editör: Ege Olay
18 Mayıs 2020 - 17:51

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, madde madde sıraladığı öneriler ile iktidara önemli çağrılar yaptı.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

Türkan Saylan'ı, hayatını bilime veren değerli hocayı ölümünün 11. yılında anmak istiyorum.

Türkiye ciddi bir ekonomik kriz değil, ciddi bir ekonomik buhranla karşı karşıyadır. Bir ekonomik buhranın yükünü en fazla esnaf, çiftçi, emekli, yoksul, öğrenci, geniş halk kitleleri çeker. Ekonomik buhrana karşı mücadele spekülatif kazanç peşinde koşmayan herkesin ortak sorunudur. 

Buhrandan çıkış programları asgari müştereklerde azami mutabakatların sağlanacağı programlardır. Bu çerçevede mevcut iktidar koşullarında buhrandan çıkış için önerilerimizi paylaşmayı önemli görüyoruz. Önümüzdeki süreçte mevcut buhranın aşılması için iktidarın adım atması gereken alanları kamuoyunun takdirine sunuyoruz.Hükümet hem güven vermek hem kamuoyu desteği sağlamak için öncelikle 2 alanda kararlı olmak zorundadır.

MADDE MADDE ÇAĞRILAR


1- Kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir. Tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirası'na dönüştürüleceğini, makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir.

2- Yeni bir bütçe ve yeni bir orta vadeli programı TBMM'ye getireceğini kamuoyuna açıklamalıdır. TBMM'de kabul edilen 2020 yılı bütçesi ve daha önce açıklanan orta vadele program milletin derdine derman olma vasfını yitirmiştir. Gerçekçi ve güven veren yeni bir plan ekonomide normalleşmenin ilk adımı olacaktır.

Hükümet yeni bir bütçe ve planla birlikte Türkiye'nin saygınlığını arttırmak için ayrıca bir dizi reform sürecini de başlatmak zorundadır.

 

MERKEZ-YEREL DENGESİ


3- Yeni bir merkez yerel dengesi kurulmalıdır. Ekonomik buhrandan çıkış sürecinde devletin tüm kapasitesini en verimli şekilde kullanması çok önemlidir. Bu nedenle yeni bir merkez-yerel kurulması zorunlu hale gelmiştir. Yerel yönetimlerin bütçeleri arttırılmalıdır. Merkezi yönetimin denetimi belediyelerin çalışmalarını engelleme amaçlı olmamalıdır. Seçimle gelen başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınmalıdır.

4- Devlet yönetiminde liyakat sistemi hakim kılınmalıdır.

Hükümet, kamusal alandaki bütün atama ve işlemlerde liyakati esas alacağını, sadakate dayalı verimsiz kamu yönetimi anlayışını terk edeceğini taahhüt etmelidir. 

5- Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulmalıdır.

Hükümet, TBMM adına denetim yapan Sayıştay’ın denetim alanını uluslararası normlara uygun olarak genişletilmeli ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri derhal parlamentoya sunacağını kamuoyuna açıklamalıdır. Böylece hesap verebilirliğin kapısı açılmalıdır. 

BDDK, SPK, EPDK GİBİ KURUMLAR YENİDEN BAĞIMSIZ OLMALI


6- Özel kurulların güvencesi sağlanmalıdır. Merkez Bankası başta olmak üzere BDDK, SPK, EPDK gibi kurumların bağımsızlığını yeniden sağlayacağını ve kurumların araçların siyasi müdahale olmayacağını kamuoyuna açıklamalıdır.

7- Kamu ihale yasası rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Hükümet, kamuda israf ve kayırmacılığı engellemek amacıyla Kamu İhale Yasasının ivedilikle değiştirileceğini, tüm kamu ihalelerinin saydam, kamuya açık, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yapılacağını taahhüt etmeli ve bunun garantisini millete verilmelidir.  

KESİN HESAP KOMİSYONU


8- TBMM'de kesin hesap komisyonu kurulmalıdır. Kesinleşen bütçe harcamalarını gösteren kanunun sağlıklı bir zeminde tartışılması için kesin hesap komisyonu kurulacağını ve bu komisyonun başkanlığının da muhalefet partisine verileceğini açıklamalıdır. İktidarın, gücün denetlendiğini ortamda demokrasinin büyüyeceğini hepimizin görmesi lazım.

9- Ulusal vergi konseyi kurulmalıdır.

Halktan toplanan vergilerin nerelere harcandığının hesabının verilmesi demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hükümet, vergi politikalarındaki çarpıklıkları gidermek ve adaletli bir vergi politikası uygulamak amacıyla “Ulusal Vergi Konseyi” kurulacağını ve bu Konsey’in her yıl düzenleyeceği raporları Resmi Gazetede yayınlayacağını taahhüt etmelidir.  

10- Ekonomik ve sosyal konsey çalıştırılmalıdır. Dar bir kadroyla ya da tek başına karar alınmayacağını kamuoyuna taahhüt etmelidir.

Hükümet, sorunlara birlikte çözüm üretmek için bir Anayasal kurum olan “Ekonomik ve Sosyal Konsey’i belli aralıklarla toplayacağını, ilgili tarafların görüşü alınmadan dar bir kadroyla ya da tek başına karar alınmayacağını kamuoyuna taahhüt edilmelidir.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI


11- Yargı bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır. Adaletin olmadığı yerde devlet yoktur. Hükümet kuvvetler ayrılığını sağlayacak adımların atılacağını taahhüt etmelidir. İktidarın yargı üzerindeki tahakkümüne derhal son verilmelidir. Orta vadede yargı bağımsızlığını sağlayacak anayasal değişikliğe gidileceği taahhüt edilmelidir.

MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ


12- Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınmalıdır. Hükümet, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleri üzerindeki her türlü baskıya son vereceğini ve evrensel ölçülerde medya özgürlüğüne uyulacağını kamuoyuna açıklamalıdır. Bu bağlamda tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması hükümetin samimiyetini ortaya koyacaktır. 

SEÇİM BARAJI KALDIRILSIN


13- Seçim barajı kaldırılmalıdır. Demokrasilerde asıl olan milletin iradesinin olduğu gibi parlamentoya yansımasıdır. Hükümet 12 Eylül darbecilerinin eseri olan siyasi partiler kanunun değiştirileceğini taahhüt etmelidir. Darbecilere karşıysak onların getirdiği yasalara karşı olmak zorundayız.

14- Siyasi ahlak yasası çıkartılmalıdır.

Hükümet, vatandaşla siyasetçi arasındaki güveni sağlamak, siyasetin ve siyasetçinin itibarını tesis etmek için TBMM’ne derhal “Siyasi Ahlak Yasası” teklifinin getirileceğini taahhüt etmelidir. 

15- Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulmalıdır.

Üreten ülke güçlü ülkedir.

Ekonomide, ihracat odaklı ve katma değeri yüksek üretime öncelik veren bir planlama ve teşvik politikasının yaşama geçirileceği, bunun için de güçlü bir “ Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulacağı kamuoyuna açıklanmalıdır.

IMF İLE YENİ DÜZEN


16- IMF ile yeni düzen netleştirilmelidir. IMF ile ilişkiler kesilecekse ortalıktan çekilmeli ve IMF'deki sermaye payının Türkiye'ye getirileceği kamuoyuna açıklanmalıdır.

-

Biz CHP olarak önerilerimizi önce halkımıza, devleti yönetenlere, bürokrasiye, meslek kuruluşlarına, üniversitelere yani bilim dünyasına sunuyoruz. Bunu tarihin bize yüklediği sorumluluk olarak görüyoruz. Kamuoyunun takdirine saygıyla sunuyorum.(Gerçekgündem)

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum