WWF-Türkiye ve HSBC Türkiye ‘Yağmur Suyu Hasadı’ modeliyle ekolojikonarıma katkı sunuyor

EGEOLAY/Suyun aşırı ve bilinçsizce kullanımı ve tatlı su habitatlarının bozulması sebebiyle ülkemizde iklim değişikliğine karşı en hassas bölgelerden biri haline gelen Büyük Menderes Havzası’nda suyun verimli kullanımı için sürdürülebilir bir model oluşturmak amacıylaWWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)ve HSBC Türkiye iş birliğiyle ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesi hayata geçiriliyor.

WWF-Türkiye ve HSBC Türkiye ‘Yağmur Suyu Hasadı’ modeliyle ekolojikonarıma katkı sunuyor

EGEOLAY/Suyun aşırı ve bilinçsizce kullanımı ve tatlı su habitatlarının bozulması sebebiyle ülkemizde iklim değişikliğine karşı en hassas bölgelerden biri haline gelen Büyük Menderes Havzası’nda suyun verimli kullanımı için sürdürülebilir bir model oluşturmak amacıylaWWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)ve HSBC Türkiye iş birliğiyle ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesi hayata geçiriliyor.

WWF-Türkiye ve HSBC Türkiye ‘Yağmur Suyu Hasadı’ modeliyle ekolojikonarıma katkı sunuyor
07 Kasım 2019 - 13:11

Büyük Menderes Havzası’nda Aydın’ın Haydarlı Köyü’nde 2019 yılı içinde başlatılan ve kuraklıkla mücadelede yağmur suyunun verimli kullanımı amacıylaHSBC Türkiye ve WWFTürkiye işbirliğiyle yürütülen ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesi kapsamındabugüne kadar 134 ton, yani yaklaşık 7 bin damacanaya eş değer ya da dört kişilik bir ailenin yaklaşık altı aylık su ihtiyacanı karşılayacak miktarda yağmur suyu hasadı yapıldı.
 
Hedef 650 Ton Yağmur Suyu
 
Ekim 2020’ ye kadar 650 ton yağmur suyunun hasat edilmesinin hedeflendiği proje kapsamındayaklaşık 200 HSBC Türkiye gönüllüsü,tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda eğitimlerini tamamladı. HSBC Gönüllülleri,Aydın’ın Haydarlı Köyü’nde düzenli aralıklarla saha çalışması yapmanınyanısıra, yerel halk, ortaokul ve lise öğrencileri ve velileri için temiz su kaynaklarının korunması ile bireyler tarafından tekrar edilebilir küçük ölçekli önlem ve uygulamalar konusunda eğitim vebilinçlendirme çalışmalarına destek vermeye başladı.
Proje sonuna kadar İstanbul, İzmir ve bölge okullarında;

 • 3000 öğrencinin tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda eğitim alması,
 • 6000 öğrenci velisinin tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda farkındalığının arttırılmasıhedefleniyor.
 
Büyük Menderes Havzası’nda ekolojik sürdürülebilirliği destekliyoruz
Yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılmasıyla; yeraltı suyu ve şebeke suyu kullanımı azaltılırken, bölge halkınasosyo-ekonomik faydalar da sağlanabileceğine dikkat çekenHSBC TürkiyeGenelMüdürü Selim Kervancı, “HSBC Grubu 8 yıldır küresel çapta yürüttüğü ‘Su Programı’ kapsamında; faaliyet gösterdiği ülkelerde temiz su kaynaklarının korunması ve bu konuda çevre bilincinin artırılmasına yönelik projeler yürütüyor. WWF-Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Haydarlı Köyü’ndeki yağmur suyu hasadı modeli ve bilinçlendirme çalışmalarıylahem bölgenin su ihtiyacını karşılamayı, hem de ekolojik sürdürülebilirlik için tekrar edilebilir bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Sadece Banka olarak değil, gönüllü çalışanlarımızın da aktif katılımıyla hayata geçen projenin; ülkemizde çölleşme ve kuraklıkla mücadele konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması açısından büyük önem taşıdığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
 
 
YağmurSuyuHasadıProjesininhedeflenenetkileri
 
 • Büyük Menderes bölgesinde yaşayan çiftçilere ilham verecek bir yağmur suyu hasadı modelinin oluşturulması
 • Daha fazla yağmur suyunun kullanılmasıyla, yeraltı suyu ve şebeke suyu kullanımının azaltılması
 • Bölge halkınasosyo-ekonomik fayda sağlanması
 • Yağmur suyunun toplanmasıyla bölgede bozulmuş su döngüsünün onarılması
 • Hem bölgedeki yerel toplulukların hem de ekosistemin iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığının artırılması
 • Toprak erozyonuna karşı YSH stratejisinin benimsenmesi
 

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinliise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Ülkemizdeki 25 akarsu havzasından biri olan Büyük Menderes Havzası’nda 10 yıldan uzun süredir su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda çalışıyoruz. Tarım ve sanayinin kaynakları daha verimli kullanması ve ‘su ayakizi’ni azaltması için bugüne kadar yaptığımız sektörel bilgilendirme ve dönüşüm çalışmalarının yanısıra, tarımsal ve evsel kullanımdan kaynaklanan ‘su ayak izi’ni azaltmak için HSBC Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje, tekrar edilebilir ve ölçeklenebilir olması itibarıyla bizim için çok kıymetli. Havzadaki diğer çalışmalarımızı tamamlayacak şekilde, bölgedeki tüm paydaşları da yanımıza alarak proje sonunda ortaya çıkacak modelin havza çapında yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz.”
YağmurSuyuHasadıModeli
Yağmur suyunun; varil, havuz, yeraltı gibi ortamlarda biriktirilmesi ve/veya toprağa emdirilmesiyöntemleriyletoplanarak günlük kullanımda, sulamada yeniden kullanılmasını sağlayan, aynı zamanda toprağa emdirilerek toprağın bereketini artıran bir sistem.
 
 • Yağmur yağarken suyun biriktirilmesi:
Yazın kuraklığa karşı önlem almayı sağlayan yağmur suyu hasadı modeli.
 
 • Toprağa su emdirilmesi:
Kışın aşırı yağışlarda toprak geçirgenliğinin artırılarak su basmalarının azaltılması ve yeraltısu kaynakları ile toprağın beslenmesini sağlayan yağmur suyu hasadı modeli. Aynı zamanda toprağın en verimli üst tabakasının yağmur erozyonu ile akıp gitmesini önleyerek arazi bozunumuna karşı kullanılan stratejilerden biridir.

 

YORUMLAR

 • 0 Yorum