Siber saldırılar, en çok bütçe yetersizliği nedeniyle kritik altyapılarda yaşanıyor!

EGEOLAY/Kaspersky tarafından yapılan bir araştırmaya göre, küresel çapta şirketlerin %15'i yetersiz siber güvenlik yatırımı nedeniyle son iki yılda siber saldırılara maruz kaldı. Kritik altyapı, petrol, gaz ve enerji şirketleri yetersiz bütçe tahsisi nedeniyle en fazla siber olay yaşayan kuruluşlar oldu (%25). Küresel olarak şirketlerin mali durumları göz önüne alındığında her beş şirketten biri (%21) yeterli siber güvenlik önlemleri için bütçeleri olmadığını kabul ediyor.

Siber saldırılar, en çok bütçe yetersizliği nedeniyle kritik altyapılarda yaşanıyor!
Editör: Ege Olay
02 Ocak 2024 - 11:05

Kaspersky, dünya genelindeki KOBİ'ler ve işletmelerde çalışan BT güvenliği profesyonellerinin, çalışanların şirketin siber güvenliği üzerindeki etkisi hakkındaki görüşlerini öğrenmek için bir araştırma yaptı. Siber güvenliği etkileyen çalışan grupları hakkında bilgi toplamayı amaçlayan bu araştırma hem şirket içi personeli hem de şirket dışı yüklenicileri dikkate aldı. Ayrıca karar vericilerin bütçe tahsisi açısından siber güvenlik üzerindeki etkisi de analiz edildi.

Buna göre siber güvenlik için yeterli bütçenin ayrılmaması, son iki yılda dünya genelindeki şirketlerin %15'inin siber olaylara maruz kalmasına neden oldu. Bu durum her sektör için farklı oranda gelişti. Örneğin kritik altyapı, enerji, petrol ve gaz şirketleri bütçe yetersizliği nedeniyle en fazla siber ihlale maruz kalan kuruluşlar oldu (%25). Bununla birlikte bazı sektörlerde de küresel ortalama olan %15’ten daha az oranda siber olay meydana geldi. Örneğin telekomünikasyon sektörü bütçe kısıtlamaları nedeniyle siber olayların %13'üne maruz kalırken, taşımacılık, lojistik ve finansal hizmetler sektörünün her birinde bu oran %8 oldu.

Siber güvenlik önlemleri için ayrılan bütçe sorulduğunda, dünya genelindeki katılımcıların %78'i yeni tehditlere ayak uydurabilecek ve hatta bu tehditlerin önüne geçebilecek donanıma sahip olduklarını belirtti. Ancak şirketlerin %21'i bu konuda pek iyi durumda değil ve %18'i şirketin altyapısını gerektiği gibi korumak için yeterli fona sahip olmadığını bildiriyor. Aynı zamanda, siber güvenlik için hiç maliyet ayırmayan şirketler de var. Şirketlerin %3'ü siber koruma ihtiyaçları için özel bir bütçeleri olmadığını söylüyor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum