Girişim Kampı'21 Başladı

EGEOLAY/Karşıyaka Belediyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında hayata geçirilen Girişim Kampı’21 @Karşıyaka Kolektif yapılan törenler başladı.

Girişim Kampı'21 Başladı
Editör: Ege Olay
03 Mayıs 2021 - 16:48
Mayıs ayı boyunca girişimciliğe yönelik eğitimlerin verileceği Girişim Kampı’21, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katıldığı açılış töreni ile başladı. Temasını “Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler” olarak belirleyen Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Girişim Kampı’21 Karşıyaka Kolektif kapsamında akıllı ve sürdürülebilir şehirler yaratmada girişimciliğin rolü, Türkiye girişimcilik ekosisteminin güncel durumu, değişen ve dönüşen girişimcilik yetkinlikleri, yaratıcı iş modeli geliştirme, girişimciler için kişisel markalaşma, e-ticarette Türkiye modeli ve çevik organizasyonlar yaratma gibi pek çok konu başlığında tartışmaları içeriyor ve Karşıyaka’dan ilham veren girişimcilik hikâyelerinin paylaşımını amaçlıyor.   
“Öncü Belediye olmak istiyoruz”
Kampın açılış töreninde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gençlerin teknoloji konusunda yetenekli ve istekli olduklarını belediye olarak bu girişimlerle onların önünü açmak istediklerini söyledi. Başkan Tugay “ Büyükşehir Belediyemiz ve Karşıyaka Belediyesi olarak biz, teknoloji ve girişimcilik alanında öncü olma istiyoruz. Amacımız, Karşıyaka’yı teknoloji üssü haline getirmek. Bu çerçevede Karşıyaka Belediyesi olarak Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde yeni bir alan oluşturduk ve burayı gençlerimizin kullanımına sunduk. İçinde bulunduğumuz ay devam edecek olan Girişimcilik Kampının açılışını da bugün yapıyoruz. Bugün çok önemli girişimcilik ekosisteminin aktörleri ile girişimcilerimizi tanıştırıp, girişimcilik konusunda bilgilenmek isteyen ve girişimcilik fikrini geliştirmek isteyen proje sahiplerini desteklemek istiyoruz. Çok sayıda konuda önemli bilgiler paylaşılacağına inanıyorum. Bu girişimlerde bizimle birlikte hareket eden ve her zaman destek veren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Saffet Köse’ye, Yaşar Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Cemali Dinçer’e, emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
“Dünya daha hızlı değişiyor”
Sözlerine kamp programını organize eden Karşıyaka Belediyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi’ni tebrik ederek başlayan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. De. Mehmet Cemali Dinçer, dünyanın hızlı değiştiğini ve bu değişime ayak uydurmanın zorunluluk olduğunu söyledi. Prof. Dr. Dinçer: “Dünya, belki de tarihinin en hızlı dönüşüm sürecini yaşıyor. Bu dönüşüm sürecinin baş aktörü olan teknolojik gelişmeler her alanda etkisini gösteriyor. Özellikle 1 yılı aşkın süredir deneyimlediğimiz COVID-19 sürecinde dijital dönüşümün çok fazla hızlandığını gözlemliyoruz. Ekonomik büyüme ve sürdürülebilirliği sağlamak, yeni şirketlerin kurulmasına ön ayak olmak, mevcut şirketlerin büyümesini sağlamak ve girişimciliğin gelişmesine ve yeşermesine ortam sağlamak artık bir zorunluluk haline geldi. Bu misyonda kurulan teknoparklar, kuluçka merkezleri ve girişimcilik merkezleri teknolojik ve üretim odaklı girişimciliğin geliştirilmesine zemin hazırlamaktadır. Üniversitemiz girişimciliğin tüm aktörleriyle birlikle hareket ederek özellikle 2015 yılında Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi ve Minerva Kuluçka Merkezi’nin kuruluşuyla kapsayıcı bir yaklaşım sergilemektedir. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasından, teknoloji girişimcilerinin uluslararası pazarlara ulaşmasına kadar girişimciliği çok boyutlu bir şekilde ele alarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bölgemizde ve ulusalda yer alan ekosistem aktörleriyle güçlü ve rekabetçi bir girişimcilik ekosistemi oluşturulması için nitelikli girişimcilerin yetişmesi ve katma değer yaratacak fikirlerin ticarileşmesi için tüm desteğimizi ekosisteme aktarıyoruz. Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi’yle de işbirliği içerisinde girişimcilerin finansmana erişimi, uluslararasılaşması, eğitim ve mentörlük faaliyetlerinden yararlanması konularında girişimcilik ekosistemini güçlendirecek faaliyetlere imza atacağımıza hiç şüphem yok. Değerli konuşmacılarımızın yaşadıkları tecrübeleri harmanlayarak bizlerle paylaşacakları geleceğe yönelik öngörülerinin hepimiz için ufuk açıcı olacağına eminim” dedi. 
“Yarının dünyası dijital kodlara dayalı olacak”
Üç kurumun bir araya gelmesi ile ortaya çıkan sinerjinin bölgeye önemli katkıları olacağını söyleye İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse,  Türkiye’nin her alanda yetişmiş girişimci ruha sahip insan gücüne ihtiyacı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Köse: “Yarının dünyasının önemli özelliği dijital kodlar olacaktır ve dijital uygulamalar hayatın her alanını daha fazla hâkimiyet altına alacaktır. Web 1.0 ile başlayan süreç gelinen noktada Web 4.0 olarak adlandırılan yeni boyutları içine alan bir yapıya doğru hızla ilerlemektedir. Çok yakın zamanda kullandığımız her şeyin akıllı hale geldiği bir yaşama hazırlıklı olmamız gerektiğini söyleyebilirim. Alanında yetkin isimlerle birlikte çalışabileceğiniz ve girişimci özelliklerinizi öne çıkarabileceğiniz ya da girişimci bir ruha sahip olabileceğiniz bu kamp, "benim de aklıma gelmişti" dememeniz için bir fırsat sunacaktır. Aklınıza geleni önce siz hayata geçirmek istiyorsanız bu türden etkinliklerin son derece önemli olduğunun bu vesileyle altını çizmek isterim. Girişimci ruh da tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. Diğerlerinin göremediklerini görme, yapamadıklarını yapma ve fırsatları işe dönüştürme girişimciliği tanımlamaktadır.  Bizim her alanda girişimci bireylere ihtiyacımız vardır ve girişimcilik için ise donanımlı bireylerin yetiştirilmesi akademinin görevidir. Sadece kuramsal bilginin ötesinde bir anlayışı gerektiren girişimci bireylerin yetiştirilmesinde eleştirel düşünme becerisine sahip, durumu iyi anlayabilen, fotoğrafın tümünü görebilen bir bakış açısını kazandırmaya odaklanmak gerekir. Bizler hata yapmaktan ve risk almaktan korkmayan bireyleri yetiştirmek için sorumluluk alması gereken kişileriz. İşte bu çerçevede Girişim Kampı'21 Karşıyaka Kolektif hayata geçirilmiştir ve inanıyorum ki olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu noktada bugün burada işbirliği içerisinde olan kurumların ortaklaşa hayata geçirdiği Kuzey İzmir TEKMER hakkında bir iki noktayı açıklamak isterim; bilindiği üzere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı  (KOSGEB) girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için teknoloji merkezlerini hayata geçirmiştir. KOSGEB İzmir İl Müdürlüğü’nün de katkıları ile başlattığımız yeni teknoloji üssümüz olarak TEKMER, girişimci ruhu yerleştirmeyi, diğer taraftan girişimci bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. TEKMER; bir veya birden çok ilişkili temada ve araştırma-geliştirme; ürün, süreç, hizmet yeniliği içeren teknoloji ve yenilik odaklı iş fikri ya da proje sahibi girişimci veya işletmelere yönelik hizmetler sunan yapıdır. Bu vesileyle TEKMER çatısı altında yer almak isteyen girişimcilerimizi yeni Teknoloji Merkezimize beklediğimizi ifade etmek isterim. Karşıya Kolektif Girişimcilik Merkezi ise TEKMER başta olmak üzere İzmir girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinde bir ön kuluçka işlevi görmesi vesilesiyle oldukça kıymetlidir ve akıllı ve sürdürülebilir şehirleşmeyi ön planda tutan temasıyla kentin kalkınmasına katkıda bulunacaktır. Ben sözlerime son verirken bölgeye bizimle birlikte katkı vermeye yönelik çabalar gösteren, beraberliğimizle sinerji oluşturmamızda emeği olan Karşıyaka Belediye Başkanımıza ve Yaşar Üniversitesi Rektörümüze tekrar teşekkür ediyor, konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yararlı bir etkinlik olmasını diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
  Konuşmaların ardından Girişim Kampı’21 @Karşıyaka Kolektif erkinliklerinin ilk oturumuna geçildi. İlk oturumun konuğu Keiretsu Forum Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Berik, Girşimcilik ve Girşimcilik Ekosistemi hakkında bilgiler verdi.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum