Demokrasi Üniversitesi'nin Sıfır Atık Başarısı

EGEOLAY/İzmir Demokrasi Üniversitesi sıfır atık projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

Demokrasi Üniversitesi'nin Sıfır Atık Başarısı
Editör: Ege Olay
24 Ekim 2020 - 12:10 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 - 12:16
İzmir Demokrasi Üniversitesi koordinatörlüğünde ZeroWaste (Sıfır Atık)- Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi başlıklı, Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklık projesi kapsamında sunulan 256 proje arasında kabul gören 32 projeden Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 7’nci sıradan kabul edildi.

Günümüzde atık dönüşüm oranı AB ülkelerinde yüzde 46 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 13’tür. Türkiye’de atık yönetimi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, liderliğinde Türkiye Sıfır Atık Projesi yürütülmektedir. Söz konusu proje ile 2023 yılına kadar Türkiye’de geri dönüşüm oranı yüzde 35’e çıkartılması hedeflenmiştir. İzmir Demokrasi Üniversitesi de 2018 yılından bu yana Sıfır Atık Projesi içerisinde yer almakta ve uygulamaktadır.Proje 7’nci sıradan kabul gördüİzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’inkoordinatörlüğünde, ‘ZeroWaste‘(Sıfır Atık)- Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi’ başlığıyla, AB Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklık Projesi’ne  (Proje no: 2020-1-TR01-KA204-093013) sunuldu. Toplamda 256 projenin sunulduğu AB Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklık Projesi’neyalnızca 32 proje kabul gördü. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul gören projeler arasından 7’nci sırada İzmir Demokrasi Üniversitesi yer aldı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi koordinatörlüğünde Balıkesir Üniversitesi ve Karesi Belediyesinin yer alacağı projede Slovakya’dan SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA, İspanya’dan FUNDACION UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA, İsveç’ten SWIDEAS ve Makedonya’dan EMKICE isimli kurum ve diğer kuruluşlar proje ortağı olarak yer alıyor.Bütçe 208 bin 292 Euro        

 


ZeroWaste‘(Sıfır Atık)- Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi Projesiyle İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye ve AB bölgelerinde ‘Sıfır Atık’ konusunda mevcut durumu belirleyerek yenilikçi bir müfredat oluşturmayı ve yetişkinlerin ve öğrencilerin sıfır atık konusundaki yetkinliklerini artırmak için bir rehber tasarlamayı amaçlamaktadır. Proje Koordinatörlüğünü İzmir Demokrasi Üniversitesinden Metin Akbulut ve Koordinatör Yardımcılığını da Dr. Öğretim Üyesi Rükan Kutlu Korlu yürütecek. Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Demir’in fikir sahibi olduğu projenin bütçesi ise 208 bin 292 Euro.Proje Ortağı Kurum ve Kuruluşlarİzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye Balıkesir Üniversitesi, Türkiye Balıkesir Karesi Belediyesi, Slovak University of AgricultureInNitra, FundacionUniversitatJaume I (Slovakya), EMPRESA (İspanya), SWIDEAS (İsveç), EMKICE (Makedonya)