CHP'li Purçu'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Mesajı!

EGEOLAY/CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'dan Kadınlara Şiddete yönelik açıklama.

CHP'li Purçu'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Mesajı!
Editör: Ege Olay
25 Kasım 2021 - 11:38
Yapılan açıklamada;

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadınların sorunlarının paylaşıldığı, kadınların haklarını savunduğu, maruz bırakıldıkları her türlü şiddetin engellenebilmesi için çözüm yollarının arandığı ve tüm dünyada kadınlara uygulanan şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen anlamlı bir gündür.
 
Her geçen gün kadına karşı şiddetin, kadın cinayetlerinin gerçekleştiği bu zamanlarda, kadına karşı her türlü şiddeti önleyen İstanbul Sözleşmesi yürürlükte değildir. AKP iktidarı neye ihtiyacımız var, uygulayın desek tam tersini yaptı. Türkiye’de kadınlar uzun yıllardır şiddete, sömürüye karşı özgürlük ve eşitlik mücadelesi sürdürmektedir. Örgütlü kadın mücadelesi bu anlamda çok değerlidir. Kadınlar, her türlü koruyucu tedbirin yasayla olması ve uygulanması gerektiğini, kadına karşı şiddetin önlenmesinde yasaların ve yargının en etkili unsurlar olduğunu sürekli dile getirmektedirler.
 
Kadınlarla erkekler arasında hukuki ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin, kadına yönelik şiddeti önlemede anahtar bir unsur olduğunu kabul eden, yakın zamanda Türkiye’nin taraf olmaktan çıktığı İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik, doğrudan ve dolaylı her türlü ayrımcılığı yasaklamakta, hukuki ve fiili eşitliğin sağlanmasını öngörmektedir. Sözleşme ’de, ekonomik zarar ve ekonomik ıstırap da (ekonomik şiddet) kadına yönelik şiddet türlerinden biri olarak tanımlanmıştır. Ekonomik şiddet; toplumsal cinsiyete dayalı ücret farkını, ev hanımlarının ücretsiz ev işçisi olarak sömürülmesini, her alanda ataerkil bütçe yönetiminin görülmesini kapsamaktadır.
 
Yoksulluğun giderek derinleştiği, açlığa dönüştüğü ekonomik krizde, en çok etkilenen kesimin kadınlar olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, Roman kadınlar en başta ekonomi olmak üzere, her alanda ayrımcılık yaşamaktadırlar:
 
Ekonomik olarak kabul görmüyorlar. İş bulma süreçleri çok sancılı. Roman kadınlara hayallerini sorduğumda, “Sigortalı bir işte çalışmak”, “Her ay düzenli maaş aldığım bir işte çalışmak”, “Fabrikada çalışmak” gibi cevaplar almaktayım.
Sigortasız ve günü birlik işlerde çalışmak roman kadınlar arasında maalesef çok yaygın. Onların hayali gelecek garantilerinin olması. “Tencerenin Kaynaması!” Ekonomik olarak var olamadıkları için erkeklere bağımlı hale geliyorlar, bu da başka sorunları beraberinde getiriyor. Ekonomik bağımsızlık, her kadının hakkıdır. Tüm kadınlar gibi Roman kadınlar, farklı alanlarda çalışıp var olmak, güvencesiz günübirlik işlere mahkûm olmamak istiyorlar.
 
İktidarımızın ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayacak, tüm hükümlerini eksiksiz olarak uygulamaya başlayacağız! Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ’ne duyarlı politikalarımızla her alanda kadınların güçlendirilmesini destekleyecek, yasal önlemler başta olmak üzere kadınları şiddetten koruyacak her türlü önlemi alacağız! Ulusal ve uluslararası yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmekten asla kaçınmayacağız!
 
Kadınların her alanda var olmasını sağlayacak, engel değil destek olacağız!
 
25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde, hiçbir kadının ayrımcılığa, şiddete maruz bırakılmadığı, herkesin bağımsız, özgür ve eşit olduğu bir dünya diliyorum.
 
Her şey çok güzel olacak!”

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum