Bornova ve Karşıyaka'daki Asansörler Daha Güvenli

EGEOLAY/RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri AŞ iki ilçede yaklaşık 4000 Asansör muayenesi gerçekleştirmiştir.

Bornova ve Karşıyaka'daki Asansörler Daha Güvenli

EGEOLAY/RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri AŞ iki ilçede yaklaşık 4000 Asansör muayenesi gerçekleştirmiştir.

Bornova ve Karşıyaka'daki Asansörler Daha Güvenli
28 Ağustos 2019 - 12:57

Bornova bölgesi için, periyodik denetimler neticesinde ilçede güvensiz olarak tanımlanan asansör sayısı yaklaşık %87 iken, yapılan denetimler sonrası bu sayı %36’ya düşmüştür.
Denetimler sonucunda;  %18 asansöre güvensiz olarak tanımlanan kırmızı etiket, %18asansöre ise kusurlu olarak tanımlanan sarı etiket yapıştırıldı. Belirlenen riskleri, bina sorumlularına, asansör monte edenlere ve yetkili servislerine iletti. Yaklaşık % 43asansöre ise hafif kusurlu mavi etiket, %21 asansöre ise kusursuz olarak tanımlanan yeşil etiket verildi.
 
Karşıyaka bölgesi için, periyodik denetimlerde güvensiz olarak tanımlanan asansör sayısı yaklaşık %80 iken, yapılan denetimler sonrası bu sayı %30’ya düşmüştür.
Denetimler sonucunda;  %15 asansöre güvensiz olarak tanımlanan kırmızı etiket, %15 asansöre ise kusurlu olarak tanımlanan sarı etiket yapıştırıldı. Belirlenen riskleri, bina sorumlularına, asansör monte edenlere ve yetkili servislerine iletti. Yaklaşık %42 asansöre ise hafif kusurlu mavi etiket, %28 asansöre ise kusursuz olarak tanımlanan yeşil etiket verildi.

ASANSÖR KONTROLLERİ HAYAT KURTARIYOR
Çağdaş yaşamın gerekliliği haline gelen çok katlı binalar için tesisi zorunlu hale gelen asansörler kullanımı dikkat istediği gibi can ve mal kaybı yaşamamak adına bakımları ve denetiminin de standartlara uygun olması çok önemlidir. Bu noktada yılda en az 1 kez periyodik asansör kontrolünün yanı sıra aylık olarak da 1 kez bakım yapılmalıdır.
YENİ YÖNETMELİK HERKESİ KAPSIYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği, 4 Mayıs 2018 tarihinde 30411 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikteasansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslar ile asansör periyodik kontrollerinde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yükümlülükleri ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslara değinilmektedir. Yönetmeliğe göre,
·        Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yılda en az bir defa periyodik kontrolünü yaptırmak zorundadır.
·        Bina sorumlusu, engellilerin erişilebilirliği için asansörün sürekli olarak güvenli kullanımını sağlamalıdır.
·         Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen asansör, ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilebilmesi için A tipi muayene kuruluşunca ilgili idareye bildirilmelidir.
·         Periyodik kontrol ücreti, bina sorumlusundan KDV dâhil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilmelidir.
·        Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılmak zorundadır.
·        Bir sonraki periyodik kontrol tarihinin belirlenmesinde söz konusu takvim yılı içerisinde gerçekleştirilen periyodik kontrol tarihi esas alınır.
·        Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.
ASANSÖR BAKIM KONTROLÜ ŞART
Bakım, asansörün hizmete alınmasından sonra kullanım ömrü boyunca devam eden, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından periyodik olarak ayda bir yürütülen tüm işlemleri kapsar. Bu işlemler sırasında asansörün kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin bakımıyapılır.
Ne kadar iyi olursa olsun her asansörün “asansör periyodik bakımı” yapılması zorunludur. Asansörleri güvenli, sürekli ve verimli bir şekilde kullanmak için bu zorunluluğun yerine getirilmesi gerekir. Kontroller sonucunda güvenli olmadığı tespit edilen asansörlere yönelik gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin hususlar yasal bir dayanağa kavuşturulmuş olup yetkilerin usulüne uygun kullanılmaması durumunda bina sorumlularına ve yetkili servislere yönelik olarak cezai hükümler getirilmiştir.
MUAYENE YOKSA CEZA VAR
Bina sorumlusu veya yöneticisinin yaptırmakla zorunlu olduğu denetim uygulanmayan asansörler idare tarafından mühürlenmektedir. Ayrıca denetimi yapılmayan asansörlerde gerçekleşen kazalardan '5237 sayılı Türk Ceza Kanunu' hükümlerine göre bina yöneticileri sorumludur.

ETİKET RENKLERİ NEYİ İFADE EDER?

Denetim sonucunca tespit edilen eksikliklere göre etiketlendirme yapılmaktadır. Kusursuz olarak tanımlanan asansöre Yeşil etiket, hafif kusurlu asansöre Mavi etiket yapıştırılır. Mavi etiket bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar eksiklikleri giderilmesi gereken asansörü ifade eder.Kusurlu olarak tanımlanan asansöre Sarı etiket yapıştırılır. Sarı etiketli asansörlerin eksikliklerinin 4 ay yani 120 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Güvensizolaraktanımlanan asansöre Kırmızı etiket yapıştırılır, asansörün kullanımı bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanmalıdır.

DENETİM İÇİN KİME BAŞVURULMALI?

Yıllık asansör muayenesini yaptırmak bina yöneticisi veya sorumlusunun yükümlülüğündedir. Denetimi yaptırmak için ilgili idarenin anlaşmalı olduğu A tipi muayene kuruluşuna başvurması gerekmektedir.

ASANSÖRLERDE KAZA DURUMUNDAN KİM SORUMLUDUR?
Asansörün belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür. 

ASANSÖR EKSİKLİKLERİNİ GİDEREN FİRMA ÖNEMLİ 

Asansör eksikliklerini gidermek için iş birliği yapılacak firma önem arz etmektedir.  Birkaç farklı firmadan teklif alarak daha sağlıklı bir çalışma yürütülebilir. Asansör eksikliklerini gidermek ve/veya bakımını yaptırmak için firma seçiminde, firmanın TSE HYB’si (Hizmet Yeterlilik Belgesi) olmasına dikkat edilmelidir.
                                                          
ASANSÖR DENETİM MALİYETLERİ NE KADAR?

Ücretler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alt ve üst limit olarak belirlendiği gibi durak sayısına göre de değişkenlik göstermektedir. Ayrıca denetim ücretleri her yıl vergi usul kanununa göre artmaktadır.
KarşıyakaBelediyesi’nin yetkilendirmesi ile RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri AŞ ilçede yaklaşık 3000 Asansör muayenesi gerçekleştirmiştir.
Periyodik denetimler neticesinde ilçede güvensiz olarak tanımlanan asansör sayısı yaklaşık %80iken, yapılan denetimler sonrası bu sayı %30’ya düşmüştür.
Denetimler sonucunda;  %15 asansöre güvensiz olarak tanımlanan kırmızı etiket, %15 asansöre ise kusurlu olarak tanımlanan sarı etiket yapıştırıldı. Belirlenen riskleri, bina sorumlularına, asansör monte edenlere ve yetkili servislerine iletti. Yaklaşık %42 asansöre ise hafif kusurlu mavi etiket, %28 asansöre ise kusursuz olarak tanımlanan yeşil etiket verildi.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum