LİYAKATTEN MÜLAKATA SINAVLARIMIZ


Değerli okurlarım,

Toplumun büyük bir kesiminin şikâyetçi olduğu bir konu hakkında sizlerle dertleşmek istiyorum. Ülkemizde işe alımlar bildiğiniz gibi çeşitli sınavlarla yapılıyor. Bu sınavların çoğu KPSS ile bir kısmı ise kurumların kendi yapmış olduğu sınavlarla gerçekleştiriliyor. 20-30 yıl öncesine göre sınav sonuçları daha şeffaf olmasına rağmen maalesef torpil, iltimas, liyakatsizlik katlanarak devam etmiştir.

Ancak geçmişte böyle olması bugün de öyle olmasını kesinlikle gerektirmez. Çünkü toplumda ne zaman bu mevzu açılsa hemen birileri ‘’ Geçmiş yöneticiler de aynısını yaptı. Sanki önceden farklı mıydı?’’ diyerek bugünkü yöneticileri temize çıkarmaya çalışıyorlar. Son yıllarda özellikle bazı yazılı sınavların kaldırılarak yerine mülakat sisteminin getirilmesi aşırı tepkilerin oluşmasına yol açtı.

Ben de bazı yazılı sınavlarla birlikte, konuşma ve kendini ifade etme becerisini ölçmeye yönelik değerlendirmelerin gerektiğine inanıyorum. Ancak öyle mülakatlar yapılıyor ki adayın mülakat anını komisyondakilerden başka hiç kimse göremiyor. Farklı kesimlerden insanların izlemesi veya kayıt altına alınacak şekilde bu değerlendirmelerin yapılması mümkündür.

Mülakat sonucuna itiraz edebileceği bir görüntü veya yazıya dökülmüş hiçbir evrak yok. Hatta yazılı sınavdan çok bu mülakatlar asıl puanı oluşturuyor. Çoktan seçmeli yerleştirme sınavlarında adaylara sağlanan şeffaflık bu mülakatlarda da sağlanmalıdır.

Ülke olarak başımıza ne geldiyse liyakatsiz insanların hak etmediği koltukları işgal etmelerinden başımıza geldi. Birilerinin güç merkezlerine yalakalık, yandaşlık yaparak; torpille, iltimasla gelmelerine göz yumdukça bizden ne gerçek yurttaş olur ne de ülke olarak bir adım ileri gideriz.